Cerrar

No. de sistema: 000040309

LDR _ _ ^^^^^nab^^22^^^^^za^4500
008 _ _ 060911c19979999mouur^p^^^^^^z0^^^z0eng^d
040 _ _ a| ECO
c| ECO
043 _ _ a| n-us-hi
044 _ _ a| mou
100 1 _ a| Asner, Gregory P.
222 _ 0 a| Correlating stem biomechanical properties of Hawaiian canopy trees with hurricane wind damage
245 1 0 a| Correlating stem biomechanical properties of Hawaiian canopy trees with hurricane wind damage
650 _ 4 a| Bosques
650 _ 4 a| Defoliación
650 _ 4 a| Huracán Iniki, 1992
650 _ 4 a| Disturbio ecológico
650 _ 4 a| Acacia koa
650 _ 4 a| Reforestación
650 _ 4 a| Desastres naturales
651 _ 4 a| Hawai (Estados Unidos)
700 1 _ a| Golgstein, Guillermo
e| coaut.
773 0 _
t| Biotropica
g| Vol. 29, no. 2 (June 1997), p. 147-150
x| 0006-3606
856 4 1 u| http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1744-7429.1997.tb00018.x#search=%22Correlating%20stem%20biomechanical%20properties%20of%20Hawaiian%20canopy%20trees%20with%20hurricane%20wind%20damage%22
z| Artículo electrónico
900 _ _ a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
902 _ _ a| AMM/DIMT/GOG
904 _ _ a| Septiembre 2006
905 _ _ a| Biblioelectrónica
905 _ _ a| Desastres
905 _ _ a| Servibosques
905 _ _ a| CRIIS
LNG eng
Cerrar
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Correlating stem biomechanical properties of Hawaiian canopy trees with hurricane wind damage
Asner, Gregory P. (autor)
Golgstein, Guillermo (autor)
Contenido en: Biotropica. Vol. 29, no. 2 (June 1997), p. 147-150. ISSN: 0006-3606
Bibliotecas:
San Cristóbal
No. de sistema: 40309
Tipo: Artículo
PDF
  • Consulta (1)
SIBE San Cristóbal
Codigo de barra
Estado
Colección
B8750
(Disponible)
Archivo vertical