Cerrar

No. de sistema: 000059507

LDR _ _ 00000nab^^22^^^^^za^4500
008 _ _ 190904m20189999mx^^r^p^^^^^^z0^^^a0spa^d
040 _ _ a| ECO
c| ECO
043 _ _ a| n-mx-tb
044 _ _ a| xx
245 0 0 a| Uso de enzimas fibrolíticas con ensilado de caña de azucar (Saccharum spp.) para la engorda de toretes en pastoreo
246 1 1 a| Use of fobrolytic enzymes with sugar cane ensilage (Saccharum spp.) for young beef bull fattening in grazing
533 _ _ a| Reproducción electrónica en formato PDF
538 _ _ a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
650 _ 4 a| Caña de azúcar
650 _ 4 a| Cynodon plectostachyus
650 _ 4 a| Alimento para el ganado
650 _ 4 a| Digestibilidad de la materia seca
650 _ 4 a| Enzimas fibrolíticas
651 _ 4 a| San Antonio Chichilte, Tacotalpa (Tabasco, México)
700 1 _ a| Gómez Vázquez, Armando
700 1 _ a| Govea Luciano, A.
e| coaut.
700 1 _ a| Cruz Hernández, A.
e| coaut.
700 1 _ a| De la Cruz Lázaro, Efraín
e| coaut.
n| 36142724000
700 1 _ a| Chay Canul, Alfonso Juventino
c| Doctor
e| coaut.
700 1 _ a| Plascencia Jorquera, A.
e| coaut.
700 1 _ a| Jiménez Ferrer, Guillermo
c| Dr.
e| coaut.
700 1 _ a| Nahed Toral, José
c| Doctor
e| coaut.
700 1 _ a| Villegas Aparicio, Y.
e| coaut.
700 1 _ a| Huerta Jiménez, M.
e| coaut.
700 1 _ a| Brito Vega H.
e| coaut.
700 1 _ a| Martínez Martínez, R.
e| coaut.
700 1 _ a| Hernández Garay, Alfonso
e| coaut.
n| 6602348149
773 0 _
t| Agro Productividad
g| Vol. 11, no. 5 (mayo. 2018), p. 39-45
x| 2594-0252
856 4 1 u| http://sii.ecosur.mx/Content/ProductosActividades/archivos/24955/textocompleto%201.pdf
z| Artículo electrónico
900 _ _ a| Solicítelo con su bibliotecario/a
902 _ _ a| BG / MM
904 _ _ a| Septiembre 2019
905 _ _ a| Artecosur
905 _ _ a| Artfrosur
905 _ _ a| Biblioelectrónica
LNG eng
Cerrar
*Solicítelo con su bibliotecario/a
Uso de enzimas fibrolíticas con ensilado de caña de azucar (Saccharum spp.) para la engorda de toretes en pastoreo = Use of fobrolytic enzymes with sugar cane ensilage (Saccharum spp.) for young beef bull fattening in grazing
Gómez Vázquez, Armando (autor)
Govea Luciano, A. (autor)
Cruz Hernández, A. (autor)
De la Cruz Lázaro, Efraín (autor)
Chay Canul, Alfonso Juventino (autor)
Plascencia Jorquera, A. (autor)
Jiménez Ferrer, Guillermo (autor)
Nahed Toral, José (autor)
Villegas Aparicio, Y. (autor)
Huerta Jiménez, M. (autor)
Brito Vega H. (autor)
Martínez Martínez, R. (autor)
Hernández Garay, Alfonso (autor)
Contenido en: Agro Productividad. Vol. 11, no. 5 (mayo. 2018), p. 39-45. ISSN: 2594-0252
No. de sistema: 59507
Tipo: Artículo
PDF  • Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior