Cerrar

No. de sistema: 000033107

LDR _ _ 00000nab^^22^^^^^za^4500
008 _ _ 090601m20032004cr^^r^p^s^^^^z0^^^a0spa^d
040 _ _ a| ECO
c| ECO
044 _ _ a| cr
245 0 0 a| Aspectos bioecológicos del chacuatete Idiarthron subquadratum (Orthoptera: Tettigoniidae) en cafetales de Chiapas, México
533 _ _ a| Reproducción electrónica en formato PDF
538 _ _ a| Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior
650 _ 4 a| Idiarthron subquadratum
650 _ 4 a| Plagas agrícolas
650 _ 4 a| Hongos entomopatógenos
650 _ 4 a| Beauveria bassiana
650 _ 4 a| Ecología de insectos
650 _ 4 a| Café
650 _ 4 a| Control biológico de plagas
700 1 _ a| Barrera, Juan F.
c| Doctor
700 1 _ a| Muñoz, Joel
e| coaut.
700 1 _ a| Zúñiga, Antonio
e| coaut.
700 1 _ a| Morales Vela, José Benjamín
e| coaut.
700 1 _ a| Ventura, Salvador
e| coaut.
700 1 _ a| Campos, Sergio
e| coaut.
773 0 _
t| Boletín PROMECAFÉ
g| No. 99 (octubre 2003-enero, 2004), p. 9-13
x| 0022-0493
856 _ _ u| http://aleph.ecosur.mx:8991/F?func=service&doc_library=CFS01&local_base=CFS01&doc_number=000033107&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
y| Artículo electrónico
900 _ _ a| Solicítelo con su bibliotecario/a
902 _ _ a| GOG/ MM
904 _ _ a| Junio 2009
905 _ _ a| Artecosur
905 _ _ a| Café
905 _ _ a| Biblioelectrónica
LNG spa
Cerrar
*Solicítelo con su bibliotecario/a
Aspectos bioecológicos del chacuatete Idiarthron subquadratum (Orthoptera: Tettigoniidae) en cafetales de Chiapas, México
Barrera, Juan F. (autor)
Muñoz, Joel (autor)
Zúñiga, Antonio (autor)
Morales Vela, José Benjamín (autor)
Ventura, Salvador (autor)
Campos, Sergio (autor)
Contenido en: Boletín PROMECAFÉ. No. 99 (octubre 2003-enero, 2004), p. 9-13. ISSN: 0022-0493
No. de sistema: 33107
Tipo: Artículo
PDF
  • Consulta (1)

  • Adobe Acrobat profesional 6.0 o superior