Cerrar

No. de sistema: 000039154

LDR _ _ ^^^^^nas^^22^^^^^za^4500
008 _ _ 060512c20019999ne^frzp^^^^^^z0^^^z0eng^d
040 _ _ a| ECO
c| ECO
043 _ _ a| nccr---
044 _ _ a| ne
100 1 _ a| Muschler, Reinhold G.
222 _ 0 a| Shade improves coffee quality in a sub-optimal coffee-zone of Costa Rica
245 1 0 a| Shade improves coffee quality in a sub-optimal coffee-zone of Costa Rica
650 _ 4 a| Árboles de sombra
650 _ 4 a| Calidad del café
650 _ 4 a| Café
650 _ 4 a| Erythrina poeppigiana
651 _ 4 a| Turrialba (Costa Rica)
773 0 _
t| Agroforestry Systems an International Journal
g| Vol. 51, no. 2 (2001), p. 106-114
x| 0167-4366
900 _ _ a| En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
902 _ _ a| MM/GOG
904 _ _ a| Mayo 2006
905 _ _ a| Café
905 _ _ a| Arvertical
905 _ _ a| CRIIS
LNG eng
Cerrar
*En hemeroteca, SIBE-San Cristóbal
Shade improves coffee quality in a sub-optimal coffee-zone of Costa Rica
Muschler, Reinhold G. (autor)
Contenido en: Agroforestry Systems an International Journal. Vol. 51, no. 2 (2001), p. 106-114. ISSN: 0167-4366
Bibliotecas:
San Cristóbal
No. de sistema: 39154
Tipo: Artículo
  • Consulta (1)
SIBE San Cristóbal
Codigo de barra
Estado
Colección
B7871
(Disponible)
Archivo vertical